י

 

 

 

ALL RIGHTS FOR the photos reserved to photostream from flicker. keep the credit

 

להלן שלבי התכנון העיקריים של מערכת הניקוז:

 

1. קביעת פתרון קצה למי גשם - שפיכה חופשית/התחברות לתא ניקוז עירוני.  

 

2. שרטוט תוואי צמ"גים גגות ומרפסות עד לקומת הקרקע בתיאום עם האדריכל. 

 

3. שרטוט תוואי קווי התיעול החיצוניים ותאי הבקרה, כולל ציון מפלסים, שיפועים וקטרים. 

 

4. תכנון בור שאיבה למי גשם במידה וקיים מפלס נמוך/מרתף בבניין.

 

5. קביעת מיקום לבורות חלחול בהתאם לטופוגרפיה של השטח.

 

5. הכנת כתב כמויות ומפרט טכני בהתאם לתוכניות.

 

6. בצוע פיקוח עליון בהתאם להתקדמות הקבלן בשטח עד מסירה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלל יפה 4 חדרה | yuval@peleg-eng.co.il | טלפון: 050-7863690 | מייל