להלן שלבי התכנון העיקריים של מערכת אספקת מים למבנה:

 

1. בדיקה האם מערכת המים העירונית מספקת את לחץ המים הנדרש בספיקה המחושבת.

    במידה ולא קיים לחץ מים מספק ברשת העירונית, יתוכנן מאגר מים וחדר משאבות שייספקו את הלחץ הדרוש.    

 

2. מיקום מערכת מדידת מים ראשית למבנה/"גמל מים" - מערכת המדידה תתוכנן בסמוך לגבול המגרש בקרבה לקו המים                   העירוני ובתיאום עם האדריכל.

 

3. שרטוט תוואי צנרת המים החיצונית הראשית לצריכה ולכיבוי אש וקביעת קטרים וסוג הצינורות (PE, פלדה).

 

4. שרטוט צנרת המים הפנימית במבנה וקביעת קטרים וסוג הצינורות (PEX, SP, PPR).

 

5. הכנת כתב כמויות ומפרט טכני בהתאם לתוכניות.

 

6. בצוע פיקוח עליון בהתאם להתקדמות הקבלן בשטח עד מסירה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלל יפה 4 חדרה | yuval@peleg-eng.co.il | טלפון: 050-7863690 | מייל