י

 

 

 

ALL RIGHTS FOR the photos reserved to photostream from flicker. keep the credit

 

להלן שלבי התכנון העיקריים של מערכת ביוב למבנה:

 

1. קביעת מיקום תא הביוב העירוני אליו תתחבר צנרת הביוב של המבנה בתיאום עם תאגיד המים.  

 

2. שרטוט תוואי קולטני הביוב האנכיים בין הקומות עד לקומת הקרקע בתיאום עם האדריכל. 

 

3. שרטוט תוואי קווי הביוב החיצוניים ותאי הבקרה, כולל ציון מפלסים, שיפועים וקטרים. 

 

4. תכנון בור שאיבה לביוב במידה וקיים מפלס נמוך/מרתף בבניין.

 

5. תכנון מפריד שומן/שמן בהתאם לשפכים המתנקזים מהמבנה (מסעדות, מטבחים, מוסכים, תחנות דלק וכו').

 

5. הכנת כתב כמויות ומפרט טכני בהתאם לתוכניות.

 

6. בצוע פיקוח עליון בהתאם להתקדמות הקבלן בשטח עד מסירה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלל יפה 4 חדרה | yuval@peleg-eng.co.il | טלפון: 050-7863690 | מייל