י

 

 

 

ALL RIGHTS FOR the photos reserved to photostream from flicker. keep the credit

 

משרדנו עוסק בהכנת תוכנית בטיחות אש ותיק שטח, הגשתם לתחנת הכיבוי האזורית וליווי הטיפול עד קבלת האישור.

 

התכנון מסתמך על תקנות התכנון והבנייה, הוראות מכ"ר ותקנים רלבנטיים.

 

תוכנית בטיחות אש כוללת את המרכיבים הבאים:

 

1. קביעת רוחב מעברים ודלתות בהתאם לתפוסת האנשים ולסוג השימוש במרחב.  

 

2. בדיקת מרחקי הליכה מקסימאליים עד דלת יציאה מהבניין או דלת יציאה למוצא בטוח וסימון מיקום לשלטי יציאה. 

 

3. קביעת פריסת מיקום עמדות כיבוי אש. 

 

4. קביעת מיקום דלתות אש וקירות אש ומשך זמן עמידות אש נדרש.

 

5. קביעת מערכות גילוי וכיבוי אש הנדרשות במבנה בהתאם לסוג השימוש כגון:

    מערכת מתזים במים/גז/קצף/אבקה, גלאי עשן/להבה/חום, כריזה, חלונות לשחרור עשן/מפוחים, תאורת חירום, לוח פיקוד כבאים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלל יפה 4 חדרה | yuval@peleg-eng.co.il | טלפון: 050-7863690 | מייל